Financiering

De zorgverlening die via Amani zorg ingezet wordt, kan op een aantal manieren gefinancierd worden:

- Een Persoonsgebonden Budget (PGB)
- Een Volledig of Modulair Pakket Thuis (VPT of MPT)
- Of u betaalt de kosten van zorgverlening zelf (particulier)

Persoonsgebonden Budget (PGB)
Wanneer je de zorgverlening wilt financieren door middel van een PGB, is het van belang dat je een PGB hebt, of van plan bent om dit aan te vragen. Wij kunnen je hiermee helpen Je kan in aanmerking komen voor een PGB vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz), de Zorgverzekeringswet (Zvw), de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), of vanuit de Jeugdwet. Met een PGB bepaalt je zelf hoe je in de zorgbehoefte voorziet. Je koopt de zorg zelf in voor een eigen bepaald tarief. Het PGB staat zo voor onafhankelijkheid en controle over je eigen zorg. Om in aanmerking te komen voor een PGB heb je een indicatie nodig. Wanneer je vragen hebt over het PGB neem dan gerust contact met ons op. Uiteraard is het ook mogelijk om de kosten van de zorgverlening zelf te betalen. Je hebt dan geen indicatie nodig.

Volledig of Modulair Pakket Thuis
Wil je thuis blijven wonen, maar wel dezelfde zorg ontvangen als in een instelling? Met een Volledig of Modulair Pakket Thuis vanuit de Wet langdurige zorg is dat mogelijk. Een Volledig Pakket Thuis bestaat mogelijk uit onder andere verpleging, persoonlijke verzorging, begeleiding en/of hulp bij het huishouden. Met een Modulair Pakket Thuis kiest je welke onderdelen van het zorgpakket je wilt ontvangen. Je kan ook bepaalde zorg niet kiezen. Bijvoorbeeld omdat je een deel van de zorg zelf wilt inkopen met een PGB.

Kosten
Naast de kosten van de zorgverlening betaalt je eenmalig €79,- aan bemiddelingskosten aan Amani zorg. Deze kosten kunnen vanuit het PGB betaald worden. Wanneer wij niet de juiste zorgverlener voor je vinden hoeft je natuurlijk geen bemiddelingskosten te betalen.