Heeft u een klacht?

Amani zorg bemiddelt tussen zelfstandige zorgverleners en zorgvragers. Amani zorg vindt het belangrijk dat goede zorg wordt verleend en dat zorgvragers en zelfstandige zorgverleners tevreden zijn over de zorgverleningsrelatie. Ook is het belangrijk dat zowel zorgvragers als zorgverleners tevreden zijn over de diensten die Amani zorg aanbiedt. Als u over de gang van zaken niet tevreden bent, biedt de klachtenregeling van Amani zorg (gebaseerd op de betreffende wet- en regelgeving) de gelegenheid een oplossing hiervoor te vinden. Deze regeling wordt hieronder besproken.

Waar kan ik over klagen

U kunt over verschillende aspecten klagen. Een klacht gaat niet per definitie over een fout in de verpleging of verzorging. Een klacht kan ook gaan over de manier waarop u benaderd of bejegend wordt door de zorgverlener. Ook in het contact met of de dienstverlening door Amani zorg kan iets mis gaan. De aard en de ernst van de klachten kunnen erg verschillen.

Belangrijk is het verschil te erkennen tussen klachten over de zorgverlening of zorgverlener en de klachten over de dienstverlening van Amani zorg.

De Klachtenregeling die hier beschreven staat gaat specifiek over klachten over de dienstverlening van Amani zorg.

Wie kan een klacht indienen

In de meeste gevallen kunt u zelf uw klacht indienen. Indien u hier toe niet in staat bent, kan iemand anders namens u de klacht indienen (familie of andere naasten). Ook kunt u een klacht indienen namens een naaste die is overleden.